Забавление

Започва от 60 ежедневни шеги: Трима старши жени седнаха на пейка в парка

Спомняха си за цената и качеството на зеленчуците.

Три старши жени бяха разговаряли на пейка в парка, спомняйки за цената и качеството на зеленчуците в добрите стари времена.

Първият демонстрира с ръцете си дължината и ширината на краставиците, които тя получаваше за няколко стотинки.

Вторият използваше двете си ръце, за да покаже колко големи бяха домати, които купи.

Третият, който беше тежко чувал, каза: "Не мога да чуя нито една дума, която казвате, но знам точно за кого се занимавате!"

Schau das Video: Sprechen zu leise Streich.