Забавление

Започва на 60 ежедневна шега: Сестра отиде да освободи пациента си

Мъжът седеше на инвалидна количка. Източник: Getty.

Една сестра отиде да освободи пациента си. Когато влезе в стаята, тя видя мъжа, който седеше на ръба на леглото, вече облечен и с куфар в краката си.

Сестрата донесе инвалидна количка и я постави пред мъжа. Той погледна объркан стола.

- Нямам нужда да ходя добре - каза й той.

- Разбирам - отвърна сестрата. "Въпреки че е болнично регулиране, че всеки трябва да напусне в инвалидна количка."

Мъжът седна на стола и позволи на сестрата да го забие отпред. По пътя надолу медицинската сестра попитал мъжа дали жена му ще дойде да го вземе.

- Не - каза той на сестрата. - Тя се е изкачила горе в болничната си рокля!

Schau das Video: Der Vietnamkrieg: Gründe für das Scheitern - Warum die. Hat verloren